Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – Etap II

Przetargi

Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3

Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3

Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3/2

Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły

Wszystkie Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się na tu:

http://pgkib.pl/category/ogloszenia-przetargowe/

Wszystkie wyniki przetargów znajdują się tu:

http://pgkib.pl/category/wyniki-przetargow/